Điều trị khản tiếng cho trẻ rất khó, tình trạng này lại hay tái phát, nếu không điều trị triệt để có thể dẫn đến tổn thương dây thanh không hồi phục, ảnh hưởng về giọng nói suốt đời. Để hiểu rõ mời xem trong video.