Hạt xơ dây thanh quản là tình trạng thường gặp ở những người phải sử dụng giọng nói với tần suất liên tục và dày đặc. Vậy tình trạng này dùng Tiêu Khiết Thanh có hiệu quả. Mời theo dõi trong video.