Chị Vũ Thị Tuyết Băng (42 tuổi), là giáo viên tiếng Anh tại trường THCS thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tây Ninh bị khản tiếng nhiều năm điều trị không khỏi nhưng chị đã cải thiện nhờ 3 hộp Tiêu Khiết Thanh