Bị khàn tiếng là tình trạng tương đối khó chịu, ảnh hưởng nhiều đến khả năng giao tiếp. Nguyên nhân xảy ra tình trạng này có thể mắc phải khi thời tiết thay đổi, lạm dụng giọng nói... Vậy đối với những người bị khàn tiếng điều trị ra sao?