Khàn tiếng sau mổ tuyến giáp là biến chứng có thể gặp sau mổ tuyến giáp, tùy theo mức độ bị ảnh hưởng của dây thần kinh hồi thanh quản trong lúc phẫu thuật mà có thể dẫn đến tình trạng mất tiếng tạm thời trong vài ngày thậm chí là lâu hơn.