Hiện nay có nhiều phương pháp để điều trị khản tiếng như dùng thuốc y học hiện đại, các bài thuốc y học cổ truyền hay thậm chí là có thể áp dụng các biện pháp dân gian. để hiểu rõ hơn, hãy nghe chuyên gia Trần Quang Đạt giải đáp.