Khản tiếng, mất tiếng là dấu hiệu điển hình của viêm thanh quản. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những triệu chứng khác cho thấy bạn đang bị viêm thanh quản. Vậy cụ thể đó là những triệu chứng nào?