Khản tiếng kéo dài là hậu quả của rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân là gì? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Dương Trọng Hiếu trong nội dung video.