Khàn tiếng là tình trạng thay đổi âm sắc giọng nói làm cho người bệnh mất tiếng, nói không được, hụt hơi, nhanh mệt, thậm chí mất hẳn giọng nói. Hiện nay có rất nhiều phương pháp giúp cải thiện khản tiếng, mất tiếng.