Polyp dây thanh có thể dẫn đến mất tiếng hoặc khản tiếng kéo dài. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh trong nội dung video.