Giáo viên bị đau họng, khản tiếng có dùng Tiêu Khiết Thanh được không?