Vậy cụ thể hạt xơ dây thanh là tình trạng như thế nào? Cần lưu ý những gì với phương pháp phẫu thuật? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Hoàng Văn Huấn trong nội dung video.