Đau họng, khản tiếng do thay đổi thời tiết là một tình trạng rất phổ biến hiện nay.Đau họng, khản tiếng khi thay đổi thời tiết có dùng Tiêu Khiết Thanh để cải thiện được không? Mời xem trong video chuyên gia Nguyễn Hồng Hải chia sẻ.