Vậy khắc phục tình trạng viêm họng cấp như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Dinh trong nội dung video.