Khàn tiếng do uống nước lạnh là một tình trạng khá phổ biến ở nhiều người hiện nay. Khàn tiếng không chỉ ảnh hưởng tới khả năng giao tiếp, làm giảm hiệu quả công việc, nó còn là biểu hiện của một số bệnh lý tại chỗ hoặc bệnh toàn thân khác.