Khản tiếng thường hay gặp ở những người do công việc hoặc thói quen hàng ngày phải nói nhiều.Vậy tình trạng khản tiếng kéo dài gây ra những ảnh hưởng gì?