Liệu khản tiếng lâu ngày có phải là triệu chứng viêm amidan không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Hoàng Văn Huấn trong nội dung video.