Khản tiếng, mất tiếng là những vấn đề sức khỏe rất thường gặp. Tình trạng này sẽ khiến cho chúng ta giảm hiệu quả trong công việc, mất tự tin trong quá trình giao tiếp. Vậy cụ thể khản tiếng, mất tiếng là gì? Do nguyên nhân nào gây nên?