Tình trạng khản tiếng kéo dài sẽ khiến dây thanh quản bị sưng, phù lâu ngày và có thể dẫn đến hạt xơ dây thanh. Vậy khản tiếng sau khi được điều trị thì dây thanh quản có bình phục hoàn toàn không? chuyên gia Trần Quang Đạt giải đáp.