Ung thư thanh quản, ung thư vòm họng có thể gây mất giọng vĩnh viễn hoặc ảnh hưởng đến tính mạng.Làm sao để phân biệt triệu chứng khản tiếng thông thường với khản tiếng trong ung thư vòm họng? Mời bạn theo dõi video chuyên gia Nguyễn Hồng Hải tư vấn