Khản tiếng, đau họng tuy không nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến đến công việc cũng như chất lượng cuộc sống của chúng ta.