Để điều trị khản tiếng, mất tiếng nếu dùng thuốc tây y quá nhiều sẽ gây ra một số tác dụng phụ. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Hoàng Văn Huấn trong nội dung video.