Vậy người bị viêm thanh quản cần được điều trị như thế nào? Phòng ngừa tái phát bằng cách nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Hoàng Văn Huấn trong nội dung video.