Thời tiết cũng là yếu tố gây viêm thanh quản, ho khản tiếng, mất tiếng. Vậy trong thời điểm thời tiết giao mùa thì người già và trẻ nhỏ cần có lưu ý gì để phòng tránh viêm thanh quản? Hãy lắng nghe Chuyên gia Nguyễn Hồng Hải phân tích cụ thể hơn qua video.