Có rất nhiều nguyên nhân đau họng, khản tiếng khác nhau. Đây là tình trạng hay xuất hiện trong các mùa thu, đông. Tuy chỉ là "bệnh vặt" nhưng nó có thể gây không ít rắc rối cho người mắc.