Amidan có nhiệm vụ tiết ra kháng thể, chặn đứng sự xâm nhập của vi khuẩn hay virus.Nhưng khi vi khuẩn, virus quá mạnh hay sức đề kháng của trẻ không đủ mạnh thì amidan sẽ gây ra tình trạng viêm amidan ở trẻ. Để hiểu rõ mời xem trong video!