Nguyên nhân gây viêm họng và viêm amidan là gì là mối quan tâm của rất nhiều người. Khi thời tiết chuyển mùa, cơ thể người rất dễ bị ảnh hưởng, khiến không chỉ trẻ em mà người lớn cũng dễ bị viêm họng hay viêm amidan.