Thanh quản là cơ quan nối giữa hạ họng xuống đường thở dưới. Không khí liên tục ra vào qua thanh quản, đem theo nhiều tác nhân gây hại, do đó rất dễ dẫn đến tình trạng viêm thanh quản. Để hiểu rõ thêm nguyên nhân mỡi xem trong video.