Ho có đờm kéo dài ở người cao tuổi cần hết sức đề phòng.Cần phải xử lý như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Dinh.