Trên thực tế, chỉ định cắt amidan là rất hạn chế vì cắt amidan có thể gây ra nhiều biến chứng, đặc biệt là đối với cơ thể trẻ em. Để hiểu rõ hơn về việc cắt amidan mời xem trong video chuyên gia Hoàng Văn Huấn tư vấn!