Cụ thể phương pháp chữa khản tiếng bằng các loại thảo dược có thể đem lại hiệu quả không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Hoàng Văn Huấn trong nội dung video.