Tại Việt Nam, tình trạng khản tiếng, mất tiếng rất phổ biến ở các giáo viên. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng điều nay ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công việc, cuộc sống. Vậy tại sao giáo viên thường hay bị khản tiếng. Mời bạn theo dõi trong video!