Rát họng, khản tiếng là tình trạng rất nhiều người gặp phải hiện nay. Tuy nhiên, vì là tình trạng phổ biến nên khá nhiều người còn chủ quan với dấu hiệu này dẫn đến những ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống.