Hiện nay, xu hướng dùng các thảo thảo dược, tiêu biểu như rẻ quạt, bán biên liên, bồ công anh, sói rừng,… trong hỗ trợ điều trị viêm thanh quản đang được nhiều người tin tưởng lựa chọn. Hãy lắng nghe Chuyên gia Nguyễn Hồng Hải phân tích cụ thể qua video.