TS. Nguyễn Thị Vân Anh khuyên khi làm nghề giáo viên bị viêm thanh quản lâu ngày nên dùng Tiêu Khiết Thanh từ 3-6 tháng.