Trẻ bị khàn tiếng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, ngoài nguyên nhân về bệnh lý, việc bé khóc nhiều cũng có thể dẫn đến tình trạng này. Để biết trẻ bị khàn tiếng do khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới thanh quản như thế nào, mời bạn theo dõi video.