Khản tiếng là tình trạng tổn thương ở thanh quản. Tuy nhiên, nếu để khản tiếng kéo dài thì tình trạng này có thể trở thành mạn tính hoặc nguy hiểm hơn là nguy cơ kéo theo nhiều bệnh lý nguy hiểm. Để biết thêm mời xem trong video.