Thanh quản có vai trò quan trọng giúp chúng ta nói chuyện và giao tiếp cùng mọi người xung quanh. Hãy lắng nghe phân tích của PGS.Ts Nguyễn Hoàng Sơn về vai trò của thanh quản và ảnh hưởng của viêm thanh quản tới cuộc sống!