Việc phẫu thuật cắt amidan thường ít được chỉ định do đa số các trường hợp viêm amidan là nhẹ và không cần thiết phải cắt.Dù vậy, số trường hợp bị biến chứng không nhiều và việc cắt amidan có nguy hiểm không còn tùy vào nhiều yếu tố. Mời xem trong video!