Nhiều người thường tự ý mua thuốc hoặc dùng thuốc kháng sinh không qua chỉ định để điều trị khản tiếng. Vậy việc tự ý dùng thuốc điều trị khản tiếng có thể gây ra những hậu quả gì? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này mời xem trong video.