Khản tiếng và viêm thanh quản gây ảnh hưởng không nhỏ tới giao tiếp, công việc của nhiều người. Liệu khản tiếng và viêm thanh quản có mối quan hệ như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này mời xem trong video.