Nhiều người thắc mắc việc tự ý sử dụng kháng sinh để điều trị khản tiếng có thể gây ra những vấn đề gì? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Dương Trọng Hiếu trong nội dung video.